Managing Committee


Amit Inamdar
President

Paresh Babaria
I.P.P

Amit Desai
Vice President

Ashvin Savani
Hon. Secretary

Darshan Shah
Treasurer

Sunil Rajai
Jt. Secretary

Jignesh Jariwala
Jt. Secretary

Bhavesh Mehta
Jt. Treasurer

Mahesh Patel
Int. Auditor

Unnat Mehta
Office Sp. P

Kanak Bothra
Sargent

Ilyas Mirza
Sargent

Sunil Desai
Sargent

Kamal Agraval
Committee Member

Viral Kantawala
Committee Member

Prakash Jain
Committee Member

Hemant Patel
Committee Member
Former Presidents :

Manish Gandhi
2014-15

Unnat Mehta
2013-14

Nilesh Desai
2012-2013

Kaushal Choksi
2011-2012

Pinakin Patel
2010-11

Unnat Mehta
2009-10

Chetan Desai
2008-09

Ketan Patel
2007-08

Bharat Randeri
2006-07

Jwalant Shroff
2005-06

Hiten Shah
2004-05

Paresh Bookseller
2003-04

Dipak Shethwala
2002-03

Bashir Mansuri
2001-02

Chetan Shah
1999-2000-01

Brijesh Khanna
1998-99

Yogesh Jariwala
1997-98

Suresh Babaria
1996-97